Uživatel

Návštevy

Linky

Herbár rss

Herbár na Katedre botaniky SPU (NI)


Herbárium na Katedre botaniky FAPZ SPU bolo založené v roku 1946 v Košiciach ako súčasť Ústavu botaniky na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI). Od roku 1952, po rozdelení VŠPLI na Vysokú školu lesnícku a drevársku a Vysokú školu poľnohospodársku, je herbár uložený Nitre.

Kolekcia obsahuje asi 35 000 položiek cievnatých rastlín. Ide predovšetkým zbery zo Slovenska, v menšej miere i o zbery z iných krajín strednej a južnej Európy (Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko atď.) a Škandinávie (Svalbard, Grónsko, Nórsko, Švédsko). Pozostáva z ca 22 000 položiek vo vedeckom herbári, ca 4000 položiek tvorí samostatná kolekcia herbára prof. M. Malocha. Nespracovaný a nezatriedený materiál predstavuje ca 8 - 9 tisíc položiek. K najcennejším častiam vedeckého herbára patrí herbár bývalého Evanielického lýcea v Bratislave, v ktorom sa nachádzajú zbery z celého Rakúsko-Uhorska od polovice 19. až po prvé desaťročie 20. storočia.


Kurátori zbierky:

1946 - 1955 RNDr. Věra Osvačilová

1955 - 1992 RNDr. Zdenka Svobodová, CSc.

1961 - 1992 Doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.

1992 - 1999 Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.

1999 - dodnes Ing. Pavol Eliáš, PhD. (pavol.elias.af@uniag.sk)


V prípade záujmu o štúdium herbárového materiálu kontaktujte prosím kurátora!


Táto kategória neobsahuje žiadne články.

Translation

Vyhledávání